Úvod 
Aktuality 

Literatura
Odkazy
Slovník

D. Jurkovič 
Galerie
Práce

Publikace
Výstavy
Životopis

Dřevěnice
Dům Orságů - Vraneckých
Maramures ( Rumunsko )
Zakopane ( Polsko )

Vila Dušana Jurkoviče - Rekonstrukce


V roce 2000 proběhla ale mimořádně významná rekonstrukce lázeňské vily »Jestřabí« v Luhačovicích, na kterou byly výrobky firmy Colorificio PAULÍN použity ve velké míře.

Generálním projektantem rekonstrukce, jejímž předmětem byla rekonstrukce interiéru i exteriéru, byl S projekt, a.s. Zlín, generálním dodavatelem Vojenské stavby, a.s. Brno.
V rámci rekonstrukce interiéru byla provedena také sanace vlhkého zdiva, při níž byl použit základní osmotický pačok LAMPOSAL K6110, který se používá proti solím, vodě a vlhkosti při sanacích vlhkých a zasolených stěn.
K provedení finální povrchové úpravy bylo rozhodnuto použít siloxanovou fasádní barvu SILOX FINISH. Bylo proto hned několik důvodů: V případě siloxanových fasádních barev se totiž jedná o nejprogresivnější typ fasádních nátěrových hmot. Pojivy těchto barev jsou organokřemičité polymery tvořené siloxanovou kostrou, na níž jsou navázány organické sloučeniny zvyšující hydrofobní vlastnosti nátěru. Tyto barvy především jsou:
• odolné proti vysokým teplotám, t.j. nejsou termoplastické, a proto v nich neulpívá tolik nečistot;
• dostatečně pružné;
• velmi prodyšné a tudíž vhodné i pro nátěry sanačních omítek;
• mají nízkou nasákavost a odolávají agresivním látkám obsaženým v atmosféře;
• mají výbornou zpracovatelnost a kryvost a jsou použitelné na všechny druhy podkladů.
Pro dokumentaci uveďme několik technických údajů materiálu SILOX FINISH:
• Zkouška přídržnosti povrchové úpravy k betonovému podkladu podle ČSN 73 2577 dává hodnotu 1,79 MPa.
• Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy na betonovém podkladu podle ČSN 73 2578 - 0,03 l.m-2 za 30 min.
• Zkouška otěruvzdornosti povrchové úpravy podle ČSN 73 2582 - > 60 min.
• Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy podle ČSN 73 2579 - po 25 cyklech přídržnost 2,40 MPa.
• Zkouška odolnosti povrchové úpravy proti náhlým teplotním změnám dle ČSN 73 2581 př. zk. č. 06/95-1 - přídržnost 0,39 MPa.
• Zkouška prostupu vodních par povrchovou úpravou podle ČSN 73 2580 při tloušťce nátěrového filmu 100 mm - rd = 0,0576 m, tj. rd=576,7.

Při rekonstrukci dřevěných částí budovy, které u staveb D. Jurkoviče tvoří její neodmyslitelnou součást, byl nejprve původní degradovaný nátěr odstraněn univerzálním rozpouštědlovým odstraňovačem nátěrů SVERNIL. Dřevo bylo napuštěno impregnačním nátěrem na dřevo OLIO COTTO, opatřeno základním nátěrem NEOSINTE a jako finální povrchová úprava byl použit matný syntetický email vhodný pro použití v exteriéru i interiéru VETROPACS, který se vyznačuje výbornou kryvostí, přilnavostí, elasticitou a vysokou odolností proti atmosférickým vlivům.

Protože bylo také nezbytné ochránit před působením zubu času kamenný sokl a krytinu stříšek, bylo rozhodnuto použít některý z hodrofobizačních prostředků. Hydrofobizace samotná spočívá ve vytvoření tenkého filmu hydrofobizační látky na vnitřním povrchu pórů ošetřovaného materiálu. Tento film bývá zpravidla v tloušťce několika molekul. Průchod kapalin je tím výrazně omezen, zatímco plyny, včetně vodní páry, nemají průchod omezen. Hydrofobizace také zkracuje dobu kontaktu kapalné vody s povrchem. To snižuje riziko korozních procesů ve stavebních materiálech. Mimo to se také snižuje nebezpečí mrazového poškození, omezuje se působení rozpustných solí a potlačuje se působení živých organismů (řasy, houby atd.) na povrchu i uvnitř mate-riálu. V případě této rekonstrukce byl zvolen hydrofobizační siloxanový transparentní nátěr s vysokou penetrační schopností SILOXMUR, určený k impregnaci minerálních exteriérových povrchů, který netvoří film a impregnovaný povrch je výrazně chráněn před nepříznivými atmosférickými vlivy. Z celé řady vynikajících vlastností tohoto materiálu je možno uvést tyto:
• Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy na betonovém podkladu podle ČSN 73 2578 - 0,0 l.m-2 za 30 min.
• Zkouška prostupu vodních par povrchovou úpravou podle ČSN 73 2580 při tloušťce nátěrového filmu 100 mm - rd = 0,01 m.

Citlivým přístupem projektantů, pečlivou volbou technologií, materiálů a barevného řešení se vile Jestřabí po těchto úpravách vrátil její půvabný, charakteristický vzhled Jurkovičových staveb, který spoluvytváří nezaměnitelný půvab lázní Luhačovic a kromě léčivých pramenů a zdravého vzduchu také nezastupitelnou měrou přispívá k léčbě zdejších pacientů.


Autor: Ing. Roman Pechanec

 

 

www.jurkovic.cz    Dušan Jurkovič - Básník dřeva. Valašské domy, Dřevěnice, Roubenky, Sruby, Lidová architektura, Národní sloh.