Úvod 
Aktuality 

Literatura
Odkazy
Slovník

D. Jurkovič 
Galerie
Práce

Publikace
Výstavy
Životopis

Dřevěnice
Dům Orságů - Vraneckých
Maramures ( Rumunsko )
Zakopane ( Polsko )

Publikační činnost

Samostatné publikace

Pustevny na Radhošti, turistické ubytovny Pohorské jednoty Radhošť ve Frenštátě, vystavěné a zařízené po způsobu lidových staveb na Moravském Valašsku a Uherském Slovensku, vydal Klub přátel umění, Brno 1900.
Práce lidu našeho - Slowakische, Volksarbeiten- Les ouvrages populaires des Slovaques, Wien (A. Schroll) 1905 - 1913 (14 sešitů)
Mohyla Dr. M. R. Štefánika na Bradle, Praha 1929.
Skládací domy rodinné z pálených cihlářských výrobků, Praha 1946.

Statě v odborných publikacích, sbornících a katalozích

Valašská chalupa (s. 81 - 89)
in: Průvodce po umělecké a národopisné valašské výstavě na Vsetíně, Vsetín 1892
Čičmanské hospodářství (s- 85 - 90)

in: Hlavní katalog národopisné výstavy československé v Praze 1895
Osada valašská (s. 101 - 104)
Oravská chalupa (s- 117 - 118)
Slovenské gazdovství ze stolice trenčanské (s. 129 - 132)

in: Národopisní výstava československá v Praze 1895 (vydal J. Otto)
Slovak Popular (s. 1 - 10)

in: Slovak Peasant Art and melodies by Dušan Jurkovič, Svetozár Hurban, Milan Lichard, Alois Kolísek (Reprinted from Racial Problems in Hungary by R. W. Seton-Watson 1908), London, Constable and Co. Ltd. 1911 Demänová Naše plány (s. 78 ad.)

in: Liptovský kras, Jeskyně Damänovského údolí Bratislava, Liptovský Sv. Mikuláš 1923
Úvod (s. XIII-XVI)

in: Žákavec, F.: Dílo Dušana Jurkoviče - kus dějin československé architektury. Praha (Vesmír) 1929
... v máji 1932 (s. 5)

in: UBS - Deset let výtvarné práce Umělecký besedy Slovenské, 1922 - 1932, Bratislava 1932
Lidové stavby

in: Moravská čítanka, Telč (vyd. E. Šolc) bez data
Autorský text

in: Katalog výstavy Díla Dušana Jurkoviče, Umělecká beseda Slovenská, Bratislava 1938
Autorský text datovaný 3.11.1945

in: Katalog výstavy životního uměleckého díla národního umělce architekta Dra.h.c. Dušana Jurkoviče, Praha 1945

Články v periodikách
(časopisy a deníky)

Dřevěný kostel na Huslenkách. Časopis Musejního spolku olomouckého IX, 1892, č. 33
Čičmanské gazdovství na národopisné výstavě. Světozor XXIX, s. 427
Malování štítů na Valašsku. Český lid IX, 1899 - 1900, s. 28 - 32
Umění stavitelské jindy a dnes. Věstník samosprávný a národohospodářský, roč. VI (VIII), č. 7 a 8, ve Velvarech dne 15. dubna 1906, s. 55 a 56
Lidové stavby na Moravě. Český lid XVI, 1906 - 1907, s. 319 - 321
Domky rodinné - domky dělnické. Lidové noviny (Brno) 24. 12. 1907
Stavební otázky velké Bratislavy: Nová Práce (List pro organizaci práce, techniku a sociální politiku), orgán Jednoty přátel Masarykovy Akademie práce, Praha 10. 4. 1921, roč. III, č. 2, s. 1.
Co ještě cítíme a co je nám svaté. Slovenský deník 13. 3. 1921:
Vojenské hřbitovy válečné. Styl II (VII), 1921 - 1922, s.  23.
Zvolenský zámek. Slovenský deník 31. 12. 1922
Na věčnou památku. Slovenský deník 19. 7. 1923
Oficiální nevkus. Lidové noviny 11. 4. 1923
Hrob Hviezdoslavův. Revue Prúdy VII, č. 6, září 1923, s. 269 - 272
Kollárův dům v Mošovicích. Bratislava, časopis Učené společnosti Šafaříkově, roč. I., s. 38 - 43
Chceme být státem s turistickým ruchem. Budovatel č. 27, roč. I, s. 3
Standardní typy škol mohou znamenat velké úspory (500 budov pro měšťanské školy). Slovenský deník 5. 3. 1936
K otázce pomoci uprchlíkům. Lidové noviny 15. 2. 1939
Ve zdravém bydlení - zdravý národ. Slovenský stavitel IX, 1939, s. 42
Proč u nás pracovat? Čas (Bratislava) 5. 6. 1946
Národní umělec Dr. Dušan Jurkovič mládeži. Svobodný rozhlas č. 41, Bratislava 12. 10. - 18. 10. 1947, s. 1307 - 1308

 

www.jurkovic.cz    Dušan Jurkovič - Básník dřeva. Valašské domy, Dřevěnice, Roubenky, Sruby, Lidová architektura, Národní sloh.