Úvod 
Aktuality 

Literatura
Odkazy
Slovník

D. Jurkovič 
Galerie
Práce

Publikace
Výstavy
Životopis

Dřevěnice
Dům Orságů - Vraneckých
Maramures ( Rumunsko )
Zakopane ( Polsko )

Dřevěné stavby starobylé roubené a lidový nábytek v severo-východních Čechách / Jan Prousek ; Ilustrace Jan Prousek. -- Praha : Šimáček, 1895. -- 25 s.,obr. příl.

Tento dokument je nesmírně zajímavý nejenom svým věkem, ale především úhlem pohledu na studovanou tématiku. Na rozdíl od jiných dochovaných titulů neklade důraz na technické a konstrukční prvka staveb, ale na jejich výtvarné provedení. V publikaci je nakresleno přes 150 obrázků poskytujících bohatý srovnávací materiál.

autor

„Nikoliv bez zapření svých krajinářských snah malířských oddal jsem se kreslení našich lidových staveb, vida, jak mnohé z nich podléhají vlivu času, netrvanlivosti staviva, trpíce červotoči, hnilobou a ohněm. Kéž by svéráznost českého venkova nevzala zcela za své! Každý národ jeví se umělecky potud svým, pokud zná a dbá svého, byť i sebe jednoduššího přirozeného vkusu a slohu.“
Jan Prousek, malíř a sběratel, 1894.

Obdivuhodné ukázky řemeslné dovednosti zanechalo v Českém ráji hned několik generací lidových stavitelů – zručných zedníků, tesařů a kameníků. V čarovném kraji pod Troskami vyrostlo i mnoho nadaných sochařů-samouků. Jejich neškolený talent přinesl kouzlo naivních náboženských plastik i do nejodlehlejších míst na okrajích vesnic, cest i pískovcových skal.
Na Zemské jubilejní výstavě roku 1891 vzbudila velký ohlas expozice nazvaná Česká chalupa, inspirovaná nádhernými lidovými stavbami z Pojizeří.
K zakladatelům moderního českého národopisu patřily takové osobnosti jako spisovatel Alois Jirásek, architekti Antonín Wiehl, Jan Koula, Dušan Jurkovič a další. V době příprav na velkou Národopisnou výstavu Českoslovanskou v Praze v roce 1895 nejvíce upozornil na krásu a rozmanitost lidové architektury Českého ráje turnovský malíř Jan Prousek (1857-1914). Jeho badatelské zásluhy jsou mimořádné. Prouskův sborník Lidové stavby starobyle roubené si kladl za cíl co nejlépe zdokumentovat „národní stavitelský sloh“, mohl však zároveň sloužit i jako vzorník pro soudobé stavitele. Prouskovy oleje a kresby roubených domů s vyřezávanými lomenicemi, pavlačemi a dalšími malebnými architektonickými prvky jsou dokladem dovednosti lidových řemeslníků i nadšení obětavého vlastence. Jan Prousek stál v roce 1886 také u zrodu turnovského muzea, v jehož sbírkách zanechal svůj národopisný poklad.
Nejslavnější selskou usedlostí v Českém ráji je Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova. Stojí nedaleko železniční stanice na pravém břehu řeky Jizery. Rozložitá stavba patří k nejlépe dochovaným roubeným patrovým domům středního Pojizeří. Uvnitř je dnes národopisná expozice turnovského Muzea Českého ráje s vynikající sbírkou lidového nábytku a zemědělského nářadí z Turnovska. Hlavní vstup Dlaskova statku tvořila malebná zděná brána se zvoničkou. Jednodušší dřevěná vrata na zadní straně byla pořízena při rekonstrukci počátkem 60. let 20. století jako napodobenina původního vchodu podle studie J. Prouska. Ve stejné době byl do areálu v Dolánkách přenesen roubený špýchar z roku 1807, který se původně nacházel v Malém Rohozci…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2003

 

 

 

 

www.jurkovic.cz    Dušan Jurkovič - Básník dřeva. Valašské domy, Dřevěnice, Roubenky, Sruby, Lidová architektura, Národní sloh.