Úvod 
Aktuality 

Literatura
Odkazy
Slovník

D. Jurkovič 
Galerie
Práce

Publikace
Výstavy
Životopis

Dřevěnice
Dům Orságů - Vraneckých
Maramures ( Rumunsko )
Zakopane ( Polsko )

Luhačovice

Jurkovčův dům, Jestřabí, Chaloupka, Altánek, Sluneční lázně, vodoléčebný ústav. První tři objekty jsou vynikajícím způsobem renovovány a slouží pro ubytování lázeňských hostů. Pokoje jsou vybaveny replikami původního nábytku na vysoké řemeslné úrovni.

Jestřabí
Svou originální architekturou a pozorností kterou věnoval i těm nejmenším detailům vtiskl Dušan Jurkovič luhačovickým lázním jejich nenapodobitelný a neopakovatelný ráz.

V monografii z pera Františka Žákavce „Dílo Dušana Jurkoviče - kus dějin československé architektury“, kterou v roce 1929 vydalo pražské nakladatelství Vesmír, se na straně 126 o této budově můžeme dočíst:
„Rozsáhlá vila »Jestřabí« byla zcela nová, ne již adaptace stavby starší.... Je to dvoupatrová budova s vystupujícími křídly na obou bocích. Přízemí má sokl jakož i nárožní opěráky risalitů z místního kamene, nepravidelně vrstveného. Zkosení těchto opěráků je kryto taškovými stříškami. Nad opěráky přízemí vyvinují se nároží, vodorovně rýhovaná v omítce. Jako vyřezává a barví Jurkovič dřevěné trámoví, tak vyřezává a koloruje i zdivo a omítku: kolem oken tu vyhloubil žluté rámování, nad oknem vyvinul plastickou zděnou stříškovou odvěsnovou římsu, rumělkově červenou, pod oknem stejně zbarvenou římsku. Do hrubé omítky jsou, po secesní módě, vtlačeny ...červené čtverečky... Odvěsnový motiv římsy nadokenní z prvního patra je tu (v druhém patře) převzat v hrázdění. Zde i okna sama jsou zakončena do trojúhelníku. Jen vlastní dřevěné orámování oken je též obloučkové a je zbarveno žlutě, na rozdíl od rudé, až fialové barvy hrázdění se zelenými vrypy. Ten dvojí tón, rudý se zelenými vrypy u složek konstruktivních a žlutý u dekorativních výplní, je též u balkonů, tří v průčelí, po třech i v bocích. ...Kde pak je v střeše lomenice, je opět rudě hrázděna v přímkách, mimo peruťové motivy žlutého rámcování oken. Tato střecha je kryta, jak obvykle, taškami s prejzy na hranách a je oživena, vedle křídelních příčních sedel, též oknovými nebo slepými vikýři. Ještě jeden zvláštní motiv i zároveň konstruktivní i dekorativní, jest tu, u středních risalitů obou delších stran. Je to vysoké okno schodištní, rámcované s obou stran úzkým pruhem z dekorativních skelných cihel, vnášejících do lineární osnovy celku vzor kosočtvercový a do koloritu budovy zelenavý tón...“

Jurkovičův dům

Exkluzivní lázeňský hotel Jurkovičův dům je národní kulturní památkou a nejznámější dominantou Lázeňského náměstí v Luhačovicích. Původně obytné stavení mlýna z roku 1822 bylo v roce 1902 přestavěno známým architektem Dušanem Jurkovičem na lázeňský dům s ubytováním a balneoprovozem, který svým klientům sloužil celé století. V roce 2002 byl zcela rekonstruován a modernizován tak, aby uspokojil i ty nejnáročnější klienty. Spojením krásy lidové architektury slovenského architekta Jurkoviče a vysoké úrovně ubytovacích, stravovacích a léčebných služeb se hotel zařadil mezi nejžádanější hotely v Luhačovicích.

Jestřabí


Jurkovičův dům
Jurkovičův dům
Interiér Chaloupky
Detail věžě Jurkovičova domu
Detail fasády Jurkovičova domu
Detail trámu v Jestřabí 

www.jurkovic.cz    Dušan Jurkovič - Básník dřeva. Valašské domy, Dřevěnice, Roubenky, Sruby, Lidová architektura, Národní sloh.