Úvod 
Aktuality 

Literatura
Odkazy
Slovník

D. Jurkovič 
Galerie
Práce

Publikace
Výstavy
Životopis

Dřevěnice
Dům Orságů - Vraneckých
Maramures ( Rumunsko )
Zakopane ( Polsko )

Cena Dušana JurkovičaJurkovičova cena, ktorá je obdobou českej Grand Prix OA, je na Slovensku najstarším architektonickým ocenením. Prvý raz bola udelená za rok 1963. Vtedajšími laureátmi boli za oblasť teórie prof. Emanuel Hruška a za realizácie Martin Kusý st. za budovu Strojníckej fakulty SVŠT a Štefan Svetko s Ondrejom Dukátom za sídlisko "Februárka" v Bratislave. Stojí iste za zmienku, že obidve ocenené realizácie fungujú bez väčších zmien dodnes. Jednoduchou matematikou by sa dalo vyrátať, že Jurkovičova cena sa dožíva štyridsiatky, lenže dosiahnuť zrelý vek nebolo až také jednoduché. V 70. rokoch totiž, z dôvodov pre mladšiu generáciu už (chvalabohu) celkom nepochopiteľných, bolo meno Dušana Jurkoviča politicky nevhodné. Preto vtedajší Zväz slovenských architektov v roku 1975 zriadil neutrálne pomenovanú Cenu ZSA. Udeľovala sa za architektonické realizácie, pamiatkovú obnovu, odborné publikácie ako aj za celoživotné dielo.

Medzi ocenenými či už Jurkovičovou cenou alebo Cenou ZSA nájdeme diela prakticky všetkých našich klasikov - Belluša, Karfíka, Milučkého. Zarážajúce ale je, že medzi nimi nie je Pamätník SNP v Banskej Bystrici od Dušana Kuzmu, ktorý patrí popri Milučkého Krematóriu medzi tých pár slovenských stavieb, ktoré získali sa aj medzinárodný ohlas. Prečo je to tak, môžeme dnes už len hádať.

Keď v roku 1990 vznikol Spolok architektov Slovenska, jedným z prvých rozhodnutí bolo obnoviť Cenu Dušana Jurkoviča ako cenu za aktuálne architektonické dielo. Po období debát, kryštalizovania názorov a následných úprav v štatúte (pričom dvakrát za toto obdobie nebola udelená) má cena v posledných rokoch vždy medzinárodnú porotu, ktorá zabezpečuje určitý odstup od domáceho architektonického piesočku. Možno aj preto boli - prinajmenšom za posledné tri roky - výroky poroty pre mnohých prekvapujúce. Akosi automaticky sa očakávalo, že spolkovú (= establishmentovú) cenu, získa nejaká obzvlášť veľká, významná stavba. V minulom roku bola v hre napríklad výšková budova Národnej banky Slovenska alebo pamätník rabína Chatama Sofera, no porota napokon uprednostnila rozpočtom i rozmermi celkom malý dom Elipsion od Ivana Matušíka. Toto rozhodnutie vzbudilo množstvo diskusií, podobne ako tohoročné - a to je dobre. Znamená to, že vzkriesená cena žije.Zdroj: reality.idnes.cz

 

 

www.jurkovic.cz    Dušan Jurkovič - Básník dřeva. Valašské domy, Dřevěnice, Roubenky, Sruby, Lidová architektura, Národní sloh.